Gatufoto utan människor

Under kursen i gatufotografering tog jag även en del bilder utan människor i blickfånget 🙂